ДЕПОЗИТНИ ТАКСИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА* Депозитната такса за изготвянето на подробна оферта се заплаща авансово, в деня на втория оглед, срещу документ издаден от фирмата. При приемане на офертата и подписване на договор, сумата се приспада от стойността на ремонта, определена в договора. При отказ от услугите на фирмата, таксата не се връща и служи за покриване на разходите и времето използвани за съставянето и. Офертата се предава на Възложителя в писмен вид на хартия! При желание за получаване на офертата във файлов формат, клиента заплаща допълнително 80 лева.

* Цена за подробна бърза оферта - оферта изготвена в рамките на 3 дни - 120 лв. /когато става въпрос за една - две дейности или едно помещение на обект до 100 м2/

* Цена на подробна оферта за довършителни ремонти:
- за площи до 100 м2 - 150 лв.
- за площи от 101 до 200 м2 - 200 лв.
- за площи от 201 - до 500 м2 - 350 лв.
- за площи от 501 - до 1000 м2 - 500 лв.

* Цени на оферти за груб строеж по спецификации и количествени сметки:
* за РЗП до 1000 м2 - 500 лв.

Оферта за груб строеж без спецификации и количествени сметки се дава ориентировъчно, като сборна цена за труд и материали на квадратен метър, която е неангажираща и безплатна.

Количествените сметки и спецификации подлежат на проверка от фирмата, с цел коректно определяне на цените. Предоставянето на количествени сметки и спецификации не намалява цената на офертата.

* Редовните клиенти на СХЛ EOOД, не заплащат изготвяне на подробна оферта.