Влагоотделител.Теория, практика и направи сам професионален

Отопление, вентилация и климатизация. Битови горещи води.

Влагоотделител.Теория, практика и направи сам професионален

Мнениеот academil на 16 Апр 2012 17:49

ВЛАГООТДЕЛИТЕЛ. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ – НАВЛИЗАНЕ НА ВЛАГООТДЕЛИТЕЛИТЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА

Много пъти досега съм споменавал и препоръчвал използване на влагоотделители.

Причината е една и съща, не само у нас, но и в Европа, след монтажа на новите пластмасови, а също и дървени дограми със стъклопакети – силно намалена инфилтрация (естествено проникване) на въздух през дограмата. Причината съвсем не е в стъклопакетите – без значение вида на стъклата, дебелината и броя им 1,2,3 или 4, а в самата дограма – независимо дали е пластмасова, дървена или алуминиева – точността на изработката, минималните пролуки между статичните и отваряемите части, и най-вече прилагането на най-различни гумени и други уплътнители, с други думи прекалено качествена дограма. Монтажът на най-различните клапи – фабрично или вторично, съвсем не решава въпроса, поради силно ограничените дебити на въздуха, проникващ през тях. Същевременно, главно поради навлизането на т.н. френски прозорци, поради здравината на стъклопакетите и по-високата дебелина на външното стъкло, отваряемите части придобиват значителни размери и главно тегло, поради което, съвсем разбираемо, отварянето им за проветрение, е доста намаляло. Има и още ред дребни причини за последното, например следствие високите цени на тези дограми, наличието на т.н. „форточки” (малки високо разположени, с панти на голямото крило на прозореца, прозорчета) практически е нулево, разделянето на голям прозорец на малки части, поне едно от които е отваряемо съществено оскъпява дадения прозорец, и също не се среща; масово е разпространението на неотваряеми прозорци, даже и в сгради водещи се „лукс” изпълнение, нещо което по старите сгради беше немислимо, без да се има предвид високата им инфилтрационна способност.

На второ място, у нас специално, е масовото навлизане на сухото строителство, и разбира се кривонаправения, но изгоден за строителя, само по термина „сухо” извод или твърдение, че „щом строителството е сухо няма строителна влага”, и оттам издаване на строежа далеч преди да са приключили всички процеси на карбонизация и отделяне на химическа влага. Очевидно подвеждане на купувача. Повишените изисквания към строежите за наличие на противоземетръсни шайби, повишаване на изискванията за земетръсна устойчивост, свалянето на етажността за монтаж на асансьори, наличието на подземни гаражи, са главна причина за разпространение и дълго задържане на строителна влага по всички етажи. А бързото затваряне на бетонните шайби в плътни гипскартонни предстенни облицовки практически елиминира естественото осушаване на шайбите и колоните, влагата се поема от гипскартона, с всички произтичащи неприятни последствия, най-важното от които е повсеместна поява на мухъл отпред по гипскапртона. И всеки може да си представи каква е картината пък зад гипскартонните стени и по самите бетонни шайби – мухъл за години напред, и в количество за поколения наред.

Допълнително овлажняване при неминуемите при строителството наводнения от валежи и аварии в процеса на изпитанията на централните водни системи са допълнителен фактор, който за съжаление не се отчита, и не се взимат каквито и да е мерки.

Естествената вентилация при тази особена неприятна комбинация практически е твърде неефективна, просто е необходима значително по-голяма движеща сила на масообменните процеси - в случая разлика в парциалните налягания на водните пари в мокрите стени и изсушаващия въздух,
а самият атмосферен въздух има достатъчно висока естествена влажност,
и сам по себе си при малки скорости на обдухване не осъществява процес на излъхване, а само естествено бавно изпарение.

Единствено възможното правилно решение е създаване на висока потенциална разлика между въздуха и мокрите повърхности е чрез влагоотделител
при достатъчно висока температура (над температурата на оросяване в помещението), а самият влагоотделител в процеса на работа отделя немалък топлинен поток; допълнително подгряване на помещенията не е необходимо.
А купувачът след като е придобил новопостроен влажен апартамент, следва да положи усилията, и да вложи средствата, които строителят си е спестил.

Отделен въпрос е влагата в т.н.санирани панелните жилища, фактически само със сменена дограма, и евентуално положена външна топлоизолация – доста е дискутиран този въпрос, и интересуващите се от подробности могат да прегледат и тези теми.

Течовете от всякакъв характер, най-вече по панелните блокове, също са много срещана причина за появата на висока влажност и мухъл.

Също така има една никак не маловажна категория млади семейства с малки деца. През първите 2-3 години отглеждането на малки деца е свързано с повишена хигиенна влага от пране и къпане, да не говорим ако малките са две. Това е един временен период от около 3-4 години в живота на семейството с наличие на силно повишена битова влага, и тогава неминуемо се налага използване на влагоуловител. Тук е престъпно да говорим за няколкократно проветряване.

Отделно има много подробна тема за мухъл, видове, влияние върху здравето, мерки за премахване, интересуващите могат да я прегледат.
Темите никак не са маловажни.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

DEHUMIDIFIER (англ.), Осушитель воздуха(русс.);
Обезвлажнител - букв.превод от англ., но не е ясно какво става след това с влагата;
Влагоотделител – най-точен термин, влагата не само се отделя от въздуха, но и се отделя/изхвърля от помещението;
Влагоуловител - неправ. – устройството е за сгъстен въздух при компресори, механично отделяне на капки вода;
Абсорбатор на влага -неправ., процесът е адсорбция при някои видове;
Изсушител на въздуха - непр. процесът е сушене чрез сушилен агент въздух;
Осушител на въздуха –неправ., процес на осушаване без отделяне на влага при повишаване на температурата;
Екстрактор на влага – неправ., екстракцията е процес на извличане на вещество чрез течност.

ВИДОВЕ ВЛАГООТДЕЛИТЕЛИ

Основни технически параметри.

Основният параметър на влагоотделителите е производителност, обикновено, поради бавните и силно зависещи от термодинамическите параметри в помещението, се дефинира като Кг(л)/24 часа.
Втори важен параметър е електрическата мощност, очевидно дефинира енергийната ефективност, важен показател, имайки предвид денонощната и непрекъсната работа, фактически като хладилник.
За енергоефективни, по аналогия с хладилниците, се приемат устройствата със специфичен мощност 20-22 Вт/Кг (отделена влага).
Въздушен поток - обикновено е в границите 10-15 м?/кг.
Шумово ниво – добрите марки имат шумово ниво под 40 dB, което все пак е високо за работа в спалня, където шумовото ниво трябва да е до 28 dB. Бюджетните са с ниво 50-56 dB.
Почти всички съвременни влагоотделители имат възможност за отделяне на конденза чрез шлаух в голямообемен външен съд,
саморазмразяване и изключване при околни температури под 5 °С, обикновен (груб) перящ се филтър,
и настройка на пподдържаната влажност, или по—скоро производителност – „малка, средна, голяма”.
Разните допълнителни екстри като дистанционно управление, катехинов филтър, автоматично поддържане на определена влажност,
седмичен и месечен програматор, сензорно управление, и др.п. не са никак съществени за добрата работа,
затова пък увеличават поне двойно цената.

Примерни технически данни.

Влагоотделител Mitsui DT-12M, показан на фигурата.

Mitsui_DT12.jpg


Максимална производителност при 27 °С и 60 % RH: 5.5 л/24h
Максимална производителност при 35 °С и 80 % RH:12 л/24h
Захранване: 220V до 240V 50Hz
Средна електрическа мощност : 250 W
Нормативна площ: 25 м?
Дебит на въздуха:140/180 m?/ч
Шум: 40/48 dBA
Пластмасова кабинетна конструкция.
Размери: 500 мм х 250 мм х 240 мм
Маса: 14 кг
Работна температура от 5 °С до 35 °С

По физическия принцип на действие.

1.Основаващи се на поглъщане на влагата чрез физическа адсорбция от твърдо вещество, напр. силикагел. Твърде малка производителност, неудовлетворителна за битови цели.
2.Основаващи се на поглъщане на влагата чрез физическа абсорбция от течно вещество, напр.концентрирана сярна киселина. Твърде опасен принцип без практическо приложение в бита.
3.Основаващи се на поглъщане на влагата чрез химическа сорбция – хемисорбция, обикновено е повърхностна. Ефективен практически метод е чрез калциев окис, съществено предимство е липса на енергия за осъществяване на процеса. Недостатък – бавен. Без конкурент при рядко посещавани помещения с някакъв вид остатъчна или слабопостъпваща влага – „оставящ и забравяш”.
4.Основаващи се на фазов преход от първи род - кондензация на водните пари.
Техният принцип на работа се основава на кондензация на влагата от въздуха при контакт със студената повърхност на изпарителя.
-абсорбционни хладилни машини. Практически абсорбционните хладилни машини с амоняк излязоха от употреба преди 20-на години –
амонякът е отровен и пожароопасен.
Новият хладилен агент – литиев бромид, едва от 10-на години навлиза в мощните хладилни агрегати – над 2 000 КВт, производство Китай,
домашни хладилници все още няма, но се очакват.
-компресорни хладилни машини. Масово разпространени, практически над 90 % от битовите влагоотделители са компресорни.
-хладилни машини, работещи на принципа на Пелтие. Това са влагоотделители с производителност около 0.5-1 кг/ден, разходът на ел. енергия е нищожен.

По предназначение.

1.Битови влагоотделители – маломощни устройства с производителност до 20 кг/24 ч;

Битов влагоотделител - устройство, което позволява да се намали влажността в помещения, обитавани от хора, както за създаване на оптимален микроклимат, така и за поддържане на влажност, непозволяваща развитие на гъби и плесени, т.е. под 60 %.

Домашен влагоотделител за осушаване на домашни помещения, необитавани от хора – индивидуални гаражи, мазета, сушилни помещения, мокри помещения, перални помещения и др.п.

Съществена особеност при битовите влагоотделители е, че отделят битова влага, респ. изискват периодично почистване (измиване със сапун, прах, веро) на изпарителя (кондензатора също) от лепкави органолептични и мазни вещества, съществено намаляващи производителността му.
Принципна разлика между тези две разновидности по вид на помещението няма.

При използване на битови влагоотделители в процес на ремонтни дейности, свързани с прахообразуване, трябва да се обърне внимание върху ежедневното почистване на филтъра.
В обикновените случаи на приложение почистване е необходимо 2-3 пъти годишно, а при наличие на домашен филтър, практически никога.

2. Промишлени влагоотделители –мощни устройства с производителност над 20 кг/ч.

Промишлен, наричан още търговски или професионален, влагоотделители с висок дебит, над 1 кг/ч, прилагани във водни паркове, помещения на вътрешни плувни и оздравителни басейни, обществени перални, мазета, подземия, подземни гаражи, промишлени сгради и складове, спортни и фитнес центрове.
В производствени условия също е важно да се поддържа оптимално ниво на влажност на помещението. Индустриалните влагоотделители осигуряват по-комфортна работна среда, осигуряват оптимални условия за съхраняване на материалите и оборудването, предпазват инструментите от преждевременно износване. В зависимост от големината на помещенията, използваните индустриални влагоотделители са с производителността 30-1600 кг/24 ч.

Съществено приложение промишлените влагоотделители имат в завършващите етапи на строителните обекти, ефективно отстранявайки влагата. За съжаление в България нямат абсолютно никакво приложение.

Трябва да споменем задължително наводненията в хода на завършване на строителен обект – фактически не знам строителен обект, който да не е наводняван от дъждове, или от сривове на системите – ОВК и ВиК, и ПП, в хода на изпитанията.
Нито веднъж не съм виждал използване на промишлен влагоотделител,
на коя да е от страните в процеса на строителство дари и при дъждовни или аварийни наводнения.
Опитите за използване на противопожарна вентилация на подземия за осушаването им от дъждовна влага,
не водят до никакъв значим резултат, освен възможни повреди на проектираните само за кратковременен режим на работа вентилатори.

3.Влагоотделители за басейни

По същество няма съществена разлика в производителността и устройството на промишлените и басейновите влагоотделители.
В затворените пространства на вътрешните басейни с голяма изпаряваща повърхност прилагането на влагоуловители е от особено значение.
Чрез поддържането на определено ниво на влажност, влагоотделителят намалява консумацията на вода - някои системи позволяват да се осигури оттичане на кондензирана влага обратно в басейна, предотвратява развитието на патогени микроорганизми и плесени и създава усещане за комфорт. Най-същественото предимство тук е многократното намаляване 15-20 пъти на разходите за енергия за подгряване на осушаващия въздух, прилаган доскоро за вентилация на помещенията на вътрешните басейни.

Според начина на монтаж

Ръчни (преносими), стационарни, подови и стенно- монтирани влагоотделители. Някои модели дават възможност за монтаж директно в вентилационната система или в отделна камера, обаче в непосредствена близост до третираната зона (басейн) - влагоуловител скрит тип.

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА КОМПРЕСОРЕН ВЛАГООТДЕЛИТЕЛ

Основните елементи на компресорния влатгоотделител са компресор на термодинамическия цикъл, последователно свързан с изпарител, дросел (капилярна тръбичка) и кондензатор. По този контур се движи фреонът, кондензирайки в кондензатора, отделя топлина, и изпарявайки се при друго налягане отнема топлина от въздуха в изпарителя. Компресорът е с електрическо задвижване. Хладилният агент е обикновено фреон 410, рядко 134. Допълнителен елемент е вентилатор, също и филтър за въздуха. Съществената разлика между обикновен хладилник с камера и влагоотделителя е, че при последния изпарителят и кондензаторът са съосно разположени, а не разделно, така че въздушният поток, създаван от вентилатора, обдухва първо изпарителя, където се охлажда значително под точката росата, в случая до около 3-5 °С, влагата кондензира, след което изсушеният въздух преминава през кондензатора, където се подгрява, и се връща в помещението. Кондензиралата влага се отделя гравитачно в тавичка, и постъпва в обемен съд.
По-долу е приведена схемата на компресорен влагоотделител. Схемата е ясна и без превод на означенията.

Принципиальная_Cхемa_Oсушителя_Bоздуха.jpg


ЗАЩО ВИ Е НУЖЕН ВЛАГООТДЕЛИТЕЛ ?

Един от най-важните показатели на микроклимата в жилищно е влажността на въздуха.
Колкото по-висока е относителната влажност, толкова по-некомфортно се чувства човек и по-опасно става пребиваването в такава атмосфера.
Обхватът на оптималната влажност за нас е 40-60 %.
Относителна влажност на въздуха извън тези граници предизвиква температурен дисбаланс на човека и може да навреди на здравето му.

Съвсем по-зле стои въпросът с повишената влажност над 60 %, сравнително висока температура – над 16-17 °С, и наличие на органолептични вещества във въздуха – идеална храна за спори на гъби и плесени.

ОСНОВНО ПРАВИЛО.
Има ли плесен и/или за да няма плесен – относителната влажност в помещението е необходимо да се свали и поддържа под 60 %.


При висока влажност – независимо от произхода, практически в много, да не кажа вече преобладаващ, брой случаи, постигането и поддържането на горното изискване може да стане единствено чрез влагоотделител, а във всички случаи е технико-икономически оптималният вариант.

По-подробно за тези, неоспоримо от първостепенна важност факти и анализи, всеки може да се обърне към медицинските списания и форуми – там има и повече данни, и съществено по-аргументирани анализи и клинични данни.

Тук, понеже сме технически ориентирани, ще се спрем на технико-икономическите данни като аргументация, и съответно като краен извод колко се печели от нововъведенението в пари и за колко време става откупуването на първоначалната инвестиция.

За естествено оотделяне чрез проветряване са нужни въздух в обем 300 м?/кг, а при кондензационен влагоотделител 10-15 м?/кг в зависимост от температурата в помещението (колкото е по-висока, толкова градиентът на влажността е по-голям, значи толкова по-малко), или 20-30 пъти по-ефективно.
Причината е съществено по-високия градиент на влажността – около кондензните тръбички влажността е твърде ниска, а чрез вентилатора постъпва непрекъснато висок масов поток влажен въздух.

За нагряване на 1м? на 1 °С са необходими 1.26 KJ, около 0.34 Вт за едночасов режим, или при външна температура -11 °С, вътрешна комфортна температура 22 °С, и нормална битова влага 10 кг/ден, необходимата ел.енергия е 34.70 КВт.ч, или разход на ел. енергия 6.9 лв./ден за ежедневно нагряване през деня на проветряващия въздух с относително влажност 60 %, 5.2 лв./ден при икономично дневно+нощно проветряване.
Очевидно е, че въздушният поток при кондензния влагоотделител се върти вътре в помещението, а необходимата ел.енергия за компресора се трансформира в топлинен поток – приблизително 3 КВт.ч, общата ел. енергия за влагоотделител с мощност 200 Вт е 4.8 КВт.ч, или ежедневен разход 0.72 лв. за влагоотделяне.

Цената на битовите влагоотделители е 450 лв., следователно възвръщането на инвестициите се осъществява само за 70 дни, но не повече от 90 дни, а експлоатационната годност на влагоуловителя, както и на всеки компресионен хладилник, е поне 10 години, ако дотогава не е омръзнал.
При друг първичен енергоизточник срокът на откупуване се увеличава, например при отопление с климатична система, увеличението на срока е толкова пъти, колкото е СОР, примерно 4 за висок клас климатик. Сравнение с дърва е некоректно, т.к. при горивен процес се организира движение на осушаващия въздух, заедно с въздуха, необходим за горивния процес.

Тук следва да се добави цената на полезния продукт, литър дестилирана вода се продава навсякъде по 0.5 лв.
Еднократният воден дестилат имат твърде широко битово приложение: ютии, кафемашини, акумулатори, автомобилни чистачки,
пък да не говорим за абсолютната необходимост при разреждане на алкохолите.
Едва ли ще може да се продава ежедневния добив от 10 литра, но със сигурност собствените разходи за дестилирана вода ще намалеят,
а социалният статут на благодетел пред рода и съседи ще нарасне.

Навсякъде по света в енергетиката икономически изгодни са инвестиции, възвръщащи се за период до 3 години.
В случая е под 3 месеца.


ПАЗАРНА ЦЕНА

На пазара съществува огромно многообразие на марки,
фактически всеки производител на климатична и хладилна техника произвежда и влагоотделители.
Всеки може да направи аналогия в качеството съобразно качеството на по-известните климатични и хладилни марки.
Цената на добрите битови влагоотделители 10-12 кг/24 ч е около 400-450 лв., на моделите с много екстри до 1000 лв.
Бюджетните са на цена 180-200 лв. Цените в Русия и Украйна са подобни, в Англия са около 150 паунда.
Промишлените влагоотделители са от няколко хиляди лева до 50 хиляди и повече.

Смущаваща е огромната разлика в пазарната цена на практически еднакъв по студопроизводителност хладилник/фризер и влагоотделител,
при това последният няма топлоизолация, врати с панти, големи листове боядисана ламарина, пластмасата му е ниско качество,
а цената е 3-4 пъти по-висока, без влагоотделителите да притежават някакъв изящен дизайн, превръщащ ги в желана мебел.
Причината според мен е чисто рекламна – медицинските среди явно са започнали кампания против мухъла и алергиите,
аналогична на кампаниите с птичи грип, свински грип, бясна крава и пр.

Най-големият потребител на влагоотделители е Германия, източните провинции,
със санирани панелни блокове от соц. време,
вероятно влагоотделителите се спонсорират, както санирането, от федералното правителство.

Най-големият производител на влагоотделители MАSTER, USA, наскоро завърши огромен завод в Полша.

НАПРАВИ САМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ВЛАГООТДЕЛИТЕЛ

И най-важното – без пари.
Още немаловажно – 2-часова направия.
Е, дизайнът няма да е професионален, но пък то на заводските един дизайн.
Затова пък ще е мултифункционален. И то много.

Е, и щом дизайнът няма да е нещо, значи ще е нещо, приложимо там, където това няма значение, но пък влага има - с една дума мазе, гараж, работилница, външна кухня и др.п. помещения, където температурата обикновено е 16-18 °С.
Произведението е мобилно , но голямообемно, така че ще е по–скоро стационарно изпълнение.
Е, при зор, може да се наложи да се курдиса и в средата на хола – всяка ще предпочете месец грозотия,
но без мухъл, къртене, мазане и други прелести на ремонта, и най-вече жадуваните влизания на вапцатор, наричан още и бояджия.

Началото. Най-важното е се намери древен хладилник, от онези социалистическите, дето камерата е вътре в обема.
Доста често срещах – подарявам такъв, даже и даваха някой лев за изнасянето.
Нужен е поне 60-80 л, те са с ел.мощност на агрегата 180-200 Вт.
Такива са най-вече руските, все още виждам из съседите работещи Бирюса и ЗИЛ на 35-40 години без какъвто и да е ремонт.
Най-важното, разбира се, компресорът да работи, колко е шумен не е кой знае какво.
На всеки отзад пише колко вата потребява, или тези ватове за влагоотделител ще дават за 20 Вт по 1 л за 24 часа.
Но понеже изпарителят съвсем не е спирала, а плоска такава, ефективността ще падне, да речем 2 пъти.

За модернизация на хладилника и превръщането му в влагоотделител ще са необходими:
- лист тънко РVС, или каквото там има, с размери вътрешни размери на хладилника под тавичката.
Там го закрепвате с няколко самонарязващи винтчета към вътрешното РVС на хладилника и го изолирате,
да речем с малко водоустойчив силикон, целта е просто да не издиша (много).

И още едно парче, по-дебеличко, ще трябва, за отпред, да обхване като вратичка образуваната кутия.
Това ще е добре да е на пантички, самоделка, и като се затвори плътно да е.
На вратичката правите отвор, както и на тавичката, ниско долу, през тези отвори прекарвате дренажния маркуч, и ф8 стига,
уплътнява се към тавичката добре.

Сега е момента за ”маааму що изхвърлих/подарих стария кашон, наричан къмпютър”.
Е, нищо де, пак малко търсене за захранващо устройство, но поне 15 м?/ч да е вентилатора.
Няма начин да не се намери, без пари.
Намирате търсеното нещо, изрязвате отвор и го закрепвате към вратичката, да речем отдясно,
от другата страна пробивате отвор/и с обща площ, 80 % от площта на вентилаторния отвор.
Ел.връзките – самостоятелни упражнения.

Е, може и битов бански вентилатор, обаче дебит 90 м?/ч е твърде голям,
тук очакваната производителност за 180 Вт ел. мощност няма да е над 3 л/24 ч,
което може да се постигне с много по-малък вентилаторен дебит.
И без пари, както казахме трябва да е.
Тази производителност е съвсем прилична,
особено за работа при сравнително ниска температура на помещенията,
както се вижда от данните за реномиран заводски влагоотделител, дадени по-горе.

Производителността при ел. мощност 500 Вт е около 4-5 л/24 ч.,
но тази ел. консумация е твърде висока за такива помещения, практически имащи невисока влажност.

Вентилаторът трябва да духа навътре, просто е по-ефективно.

Ако всичко е изпълнено както трябва, ще се получи следната неугледна, но напълно професионално работеща като влагоотделител направия.

Dehuniditifyer_HandMade.jpg


А, пропуснах за мултифункционалността…Не изхвърляйте скарите, вътре в хладилника е най-сухото място в даденото помещение.
Най-малкото е удобен шкаф за всякакви инструменти, никаква корозия.
За най-ценните инструменти е идеално място, без никакво масло,
идеални да радват окото и ръката всекичасно без омазване с масла, и развиване/завиване на разни парцали.

Казах ли ви, че ще е много мултифунционално ? А не е ли ?

А, да. Някой ще запита : А защо хладилник ? Не може ли климатик ? Може, и прозоречен може, и сплит може, но без пари само хладилник може.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Накрая, влагоотделителят не отделя с конденза продуктите от метаболизма при дишането – въглероден диоксид.
Краткотрайното проветряване сутрин и вечер по няколко минути е задължително за поддържане на здравословен микроклимат.
Влагоотделителят не отделя продукти от жизнения процес – органичен микропрах, изнасян непрекъснато при естествена висока инфилтрация . Желателен е качествен въздушен филтър в помещението.
Влагоотделителят не увеличава йоните в помещението, постъпващи със свежия въздух непрекъснато при естествена инфилтрация. Необходим е йонизатор. Най-добре филтър-йонизатор. Не го бъркайте с озонатор.
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Влагоотделител.Теория, практика и направи сам професионален

Мнениеот MASTERCAM на 16 Апр 2012 18:42

За темата едно голямо браво . sk (51).gif JC-ThankYou.gif :respekt:
http://mastercam.alle.bg/
https://www.facebook.com/MasterFireplaceArt
Моите лични мобилни номера на които може да се свържете с мен.
0894391142 /Globul.
0889 391142 / Мtel
Аватар
MASTERCAM
КАМИНИ И ЕСТЕСТВЕН КАМЪК
КАМИНИ И ЕСТЕСТВЕН КАМЪК
 
Мнения: 3224
Регистриран на: 20 Фев 2009 19:07
Местоположение: БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ
Skype: MASTERCAM 18

Re: Влагоотделител.Теория, практика и направи сам професионален

Мнениеот Kumay на 16 Апр 2012 18:49

Много интересна тема! Благодаря! a (61).gif
Бивш служител на Томика ЕООД! Сега в Техномонтаж ЕООД Асеновград - проектиране, производство, транспортиране и монтаж на метални конструкции и термопанели.
https://www.facebook.com/NikolayKlochev
https://www.facebook.com/TehnomontajEOOD/
Аватар
Kumay
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
 
Мнения: 1295
Регистриран на: 04 Фев 2011 22:40
Местоположение: Пловдив
Skype: nikolaydobrev1

Re: Влагоотделител.Теория, практика и направи сам професионален

Мнениеот емил на 16 Апр 2012 18:54

Мм- даа , мн. интересно , и полезно четиво .
Четох го 2 пъти , и още не съм го осмислил напълно .
Просто в текстът е концентрирана много информация , и то некомерсиална , и трябва да се чете трети път .
Поздравления за авторът .
Нещата са временни .
Аватар
емил
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
 
Мнения: 1504
Регистриран на: 26 Фев 2007 21:04
Местоположение: Враца

Re: Влагоотделител.Теория, практика и направи сам професионален

Мнениеот admin на 16 Апр 2012 18:55

Ей, отдавна нямаше нещо подходящо за уроците! sk (49).gif
Едно голямо Благодаря на Данчо! JC-ThankYou.gif
SHL - Строителство и ремонт
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
http://www.bgremonti.com
http://www.otpushvane.com
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Аватар
admin
СМР
СМР
 
Мнения: 6050
Регистриран на: 15 Авг 2006 13:58
Местоположение: София


Назад към ОВК и БГВ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта