Да се запознаем: Legionella

Отопление, вентилация и климатизация. Битови горещи води.

Да се запознаем: Legionella

Мнениеот academil на 25 Юни 2012 04:13

Bookmark and Share

Легионелозата е остра бактериална инфекция с аерогенен механизъм на предаване
(чрез вдишване на воден аерозол) и повсеместно разпространение.
Протича в две основни форми, които се различават по своята клинико-епидемиологична характеристика:
Легионерска болест, с тежко протичаща пневмония и 10-20% леталитет и
Понтиак треска - остро самоограничаващо се грипоподобно заболяване, без пневмония.

Етиология и екология

Легионелозата се причинява от бактерии, представители на род Legionella от новосъздаденото сем. Legionellaceae.
От 1977 г. до 2002 г. са идентифицирани общо 41 вида с 63 серогрупи, от които поне 22 вида причиняват заболявания при хора,
като в 85-90 % от случаите етиологичен агент е Legionella pneumophila serogroup 1.
Легионелите са грам-отрицателни неспорообразуващи полиморфни бактерии с размери 0.3-0.9 mm на 1.5-5.0 mm.
Всички представители растат бавно (3-10 дни) и са много взискателни при култивиране.
Изискват специални микроаерофилни условия и специфична хранителна среда (BCYE) с добавка на набор от растежни фактори,
от които критичен е L-цистеина.
Отличават се от другите грам-отрицателни патогени по големия относителен дял (81-94%) на мастни киселини с разклонени вериги.
Легионелите са широко разпространени във външната среда -
водата и тинята на природни водоизточници като реки, езера и други водоеми,
където се размножават при температура 20-45 градуса С,
в асоциация с някои протозои (над 1000 легионели в една амеба).

При температура под 20 градуса С размножаването им спира, но остават жизнеспособни.

Притежават висока адаптационна способност и лесно колонизират в изкуствени водни системи.
Наличието на седимент, тиня, котлен камък и други материи, заедно с биофилма във водоснабдителните системи,
осигурява благоприятни условия за развитието на легионелите.

В сравнение с колиформените бактерии унищожаването им във води изисква
по-висока концентрация и по-продължителна експозиция на дезинфектанта
и/или температура над 60 градуса С.


Клиника

Легионелозите протичат в две твърде различни клинични форми - Понтиак треска и пневмония (Легионерска болест).
За различното клинично протичане от значение са големината на инфектиращата доза,
начинът на предаване на инфекцията и защитните фактори на заразения организъм.

Понтиак треска
Понтиак треската е остро самоограничаващо се грипоподобно заболяване, протичащо без пневмония.
Инкубационният период е от 24 до 48 часа, инфекциозният индекс на лицата, подложени на експозиция, е > 90%.
Началото е остро, с общо неразположение, миалгия, треска, студени тръпки и главоболие.
При някои пациенти се открива непродуктивна кашлица, главозамайване, гадене.
Рентгеновото изследване на белия дроб не дава отклонения от нормата.
Продължителността на заболяването е в рамките на седмица и завършва с пълно възстановяване.

Легионерска болест
Пневмонията е основната клинична проява на Легионерската болест.
Заболяването включва широк спектър от клинични прояви, вариращи от лека кашлица, придружена със субфебрилитет,
до загуба на съзнание, обширни белодробни инфилтрати и мултисистемна органна недостатъчност.
Инкубационният период е от 2 до 10 дни.
Началото е постепенно, като се характеризира с неспецифични токсикоинфекциозни симптоми -
фебрилитет, общо неразположение, миалгия, безапетитие и главоболие, чиито интензитет нараства до 3-я ден.
Температурата се задържа във високи стойности, придружена с втрисане.
В ранния стадий кашлицата е леко проявена и непродуктивна.
В отделни случаи пациентите могат да отделят храчки, примесени със слуз и кръв, но обилно хемоптое не се открива.
Диспнеята е ранен симптом. Често се установяват болки в областта на гърдите,
които могат да бъдат с плеврален произход или да не са свързани с ангажиране на плеврата.
При част от пациентите гръдната болка в съчетание с хемоптое погрешно се диагностицира като белодробен тромбемболизъм.
При обективното изследване болните са интоксикирани.
Водещи са патологичните прояви от страна на дихателната система - цианоза, тахипнея, инспираторна диспнея.
От страна на останалите органи и системи най-чести са проявите от стомашно-чревния тракт.
Диария се наблюдава в 25 до 50% от случаите.
Изпражненията са воднисти, без патологични примеси, по изключение могат да съдържат примеси от кръв.
Гадене, повръщане и коремни болки се откриват при 10 до 20% от случаите.
В 25% се установява хепатомегалия с повишени стойности на аминотрансферазите и серумния билирубин.
Промените в сърдечно-съдова система се изразяват в подчертана склонност към брадикардия и хипотензия.
Тежките форми се придружават от енцефалопатия, проявена с адинамия, намалена концентрационна способност,
депресия или емоционална лабилност, степенни нарушения на съзнанието.
Много рядко се появяват гърчове и парализи на черепно-мозъчните нерви.
За имуносупресираните пациенти са характерни извънбелодробни форми като целулит, синузит, периректални абсцеси,
перикардит, пиелонефрит, перитонит, панкреатит и ендокардит.
Още от третия ден на заболяването се наблюдават съществени изменения в рентгенографската находка -
данни за пневмоничен процес, чиято интензивност варира според общото състояние на организма.
При пациенти с имуносупресивна терапия на фона на развиващата се пневмония често се откриват каверни и абсцеси.
Инфилтративните изменения прогресират, въпреки приложената антибактериална терапия.
Тежестта на рентгеновата находка не винаги съответства на тежестта на клиничното протичане
и в част от случаите не е надежден критерий за прогнозата на заболяването.
Рентгеновите изменения персистират от 1 до 4 месеца след клиничното подобряване на болния.
Клинико-лабораторните изследвания показват левкоцитоза с неутрофилия, олевяване и токсични гранулации. СУЕ е силно ускорена.
Налице са метаболитна и респираторна ацидоза, хипоксия и хипоксемия.
Хипонатриемия се открива значително по-често при болни с Легионерска болест, отколкото при такива с пневмония с друга етиология.

Диагноза

Диагнозата на Легионерската болест е комплексна.
От значение са клиничната картина, епидемиологичното наблюдение и най-вече резултатите от микробиологичното изследване.
С Решение на Европейската комисия № 2002/253/ЕС от 19.03.2002 г. са приети следните критерии за диагноза:
Вероятен случай: с клинични данни за Легионерска болест и микробиологични резултати за вероятен случай
или със сходна клинична картина и наличие на епидемиологична връзка.
Потвърден случай: с клинични данни за Легионерска болест и потвърден микробиологично.

Диференциална диагноза.
Понтиак треската трябва да бъде разграничена от останалите остри респираторни заболявания -
грип, парагрип, аденовирусни, коксаки вирусни инфекции и др.
Диференциалната диагноза на Легионерската болест изисква разграничаването от останалите бактериални пневмонии.
Характерно за тях е развитието им като следствие от остри респираторни заболявания, което обуславя острото им начало.
При Легионерската болест началото е постепенно, локализацията на болестните промени в белите дробове е базална,
чести са проявите от страна на другите органи и системи. Хипонатриемията е подчертана.
Микоплазмената пневмония започва с проявите на ОКГДП, боледуват предимно млади хора,
често е под формата на малки взривове в семейства или колективи.
В диференциалната кръвна картина преобладават мононуклеарните клетки.
Пневмониите, причинени от Chlamidia pneumoniae се откриват предимно при пациенти в напреднала възраст.
Началните прояви са тези на фарингит или ларингит. Еволюира побавно, кашлицата се явява в края на първата седмица.
Тя е суха, непродуктивна и протрахирана. Рентгенографски се намира алвеоларен или алвеоларно-интерстициален инфилтрат.
Засягането на плеврата е по изключение. Изходът е благоприятен, но еволюцията е подчертано бавна.
Прогнозата на заболяването при леките случаи е добра.
При тежките форми и пациенти, при които не е провеждано адекватно лечение, леталитетът е 15-20%.
При имуносупресирани болни той достига до 50%.

Епидемиология

Легионелозата не се предава от човек на човек.
Резервоар на инфекцията най-често са климатичните инсталации, където легионелите се развиват и размножават,
паразитирайки в свободно живеещите амеби и цилиати.
Не е доказан класически източник на зараза - човек или животно.
Механизмът на предаване е аерогенен, заразяването става при вдишване на воден аерозол, съдържащ легионели.
Съвременните климатични системи и съоръжения създават благоприятни условия както за размножаване на легионелите в тях,
така и за превръщане на кондензираната вода в инфекциозен аерозол.
Рискът от развитие на легионелна инфекция нараства при намаляване на разстоянието от източника на аерозоли,
при удължаване на експозицията, увеличаване на бактериалната концентрация в аерозола и вирулентността на щама.
Най-типичния пример за това са автомобилните климатични инсталации.
Основно значение за разпространението на инфекцията имат съоръженията,
генериращи водни аерозоли в големите обществени сгради (административни сгради, хотели, болници, почивни станции и санаториуми),
водоснабдителни системи за топла и студена вода (душови уредби, кранове, тръби, резервоари и т.н.),
системи за подгряване на вода при недостатъчни температури - термопомпи "вода-вода" и "въздух-вода", соларни инсталации,
всички климатични инсталации с кондензоотделяне, централни климатични системи с водни кули на оборотна вода,
оборудване за респираторна терапия,
декоративни фонтани, водопади, басейни и съоръжения за овлажняване на въздуха в парковете, промишлени водни кули с оборотна вода.
При образуване и разпръскване на контаминиран с легионели воден аерозол възникват условия за осъществяване
на механизма на предаване и поява на заболявания.

По материали от медицински списания и сайтове
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Да се запознаем: Legionella

Мнениеот siromah на 21 Авг 2012 12:53

Бойлерите трябва да отговарят на няколко условия,за да се предотврати развитието на бактерията "legionella",която е в основата на болеста legionella.Това название беше дадено след тоталната епидемия от пневмония по време на годишната среща на American Legion Reunion във Филаделфия,САЩ през 1976г.


Изображение


Някои бактерии се размножават бързо в топла вода (35°С до 55°С).Много важно е те да бъдат унищожени,тъй като могат да предизвикат хронични заболявания,дори смърт.Известно е,че те не могат да съществуват във вода с температура над 60°С.По тази причина съхраняваната в бойлери вода трябва да бъде с температура над 60°С

Първо условие да се съхранява БГВ при температура най-малко 60°С.Затова много е важно цялото количество вода да бъде еднакво нагрято и да няма студени,или недостатъчно топли участъци в бойлера.
Препоръките на Световната Здравна Организация гласят:Водата трябва да бъде съхранявана при температура над 60°С и да циркулира в инсталациите при най-малко 50°С.Независимо от това,за някой категории потребители е необходима температурата на изходите да бъде около 40/45°С.
Това трябва да бъде постигано с помоща на термостатични смесителни вентили разположени близо до крайните точки,за да сме сигурни,че водата не престоява при температура благоприятна за развитието на "Legionella Pneumococci".
Какъв тип бойлер да изберем,за да отговорим на тези критерии?
Водосъдържателя или бойлера,трябва да бъде подходящ за съхранение на вода при температура над 60°С.По този въпрос трябва да отбележим,че дори днес архитекти,проектанти и консултанти включват в своите спецификации температури на съхранение на БГВ по-ниски от необходимата.Отговорност на производители,инсталатори и други специалисти е да наблюдават в практиката повече да не се допускат температури на съхранение под 60°С.
Ясно е,че цялата съхранявана вода трябва да бъде над тази температура.Ясно е също така,че бойлерите с тръбна серпентина и тези с двойни стени не могат да изпълнят тази важна задача,и затова не бива да бъдат използвани.Всъщност,естествената циркулация на водата в бойлера означава,че горещата и поради това най-леката част от водата се изкачва на върха на водосъдържателя,докато студената и тежка вода попада на дъното.Необходимо е да сме сигурни,че и тази вода се нагрява до 60°С.Някои производители наскоро модифицираха дизайна на водосъдържателите си за да елиминират тази студена зона.Този проблем автоматично отпада при "Tank in Tank"® принципа,където целият обем на водосъдържателя се нагрява от първичният флуид,който го заобикаля.
siromah
Потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 29 Май 2012 19:24
Skype: david_moiseev

Re: Да се запознаем: Legionella

Мнениеот academil на 21 Авг 2012 13:45

Съвършено правилно. :respekt:
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Да се запознаем: Legionella

Мнениеот academil на 04 Авг 2015 04:56

academil написа:...
Изобщо в световен мащаб проблемът с антилегионела мерките понастоящем е концентриран върху развитието на колонии легионела в централните
климатични системи, включително въздухообменните. В САЩ има десетки хиляди случаи на заболявания, докато в Европа са стотици, счита се,
че това се дължи на централната климатизация. Очевидно за Европа все още проблемът не е толкова съществен, не е преминал критичната
граница.
Проблемът понастоящем е в полето на микробиолозите и медиците. Десетките видове щамове легионела не са изучени, способностите им към
мутиране още по-малко. Единственото, което е ясно, че проблемът се задълбочава и разширява.

Тема: слънчев колектор - изложение
posting.php?mode=quote&f=118&p=55813

Бактерия в климатиците уби четирима нюйоркчани
Още 55 са в тежко състояние в болница
Публикувано: 4 авг. 2015, 03:59

Четирима души са починали от т.нар. Легионерска болест в Ню Йорк от средата на юли, а 55 са приети в болница, съобщи Франс прес.
Общо 71 души страдат от тази форма на пневмония, причинявана от бактерия, открита в климатиците на няколко сгради в южната
част на нюйоркския квартал Бронкс, съобщиха здравните власти. Властите инспектираха 22 сгради и взеха проби от 17 климатични
системи. Пет от тях се бяха дезинфекцирани, след като бе установено наличие на бактерията. Кметството в Ню Йорк съобщи, че
системата за водоснабдяване на града не представлява опасност, така че хората могат спокойно да пият чешмяна вода,
предаде Си Ен Ен.

Легионерската болест, или легионелоза, е тежка белодробна инфекция, причинена от бактерия, разпространена най-вече в градските
системи от тръбопроводи за топла вода и климатичните системи./БЛИЦ
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения


Назад към ОВК и БГВ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта