Климатици, климатизатори и легионела

Отопление, вентилация и климатизация. Битови горещи води.

Климатици, климатизатори и легионела

Мнениеот academil на 04 Авг 2015 15:09

Климатици, климатизатори и легионела. Юбилейна тема Nb 100 в раздела ОВК и БГВ.

Повторение за легионелата

Легионелата – това е бактерия-сапрофит, която получава необходимите й вещества от разлагащи се органични материали. За растежа си
легионелата има нужда от аминокиселината L-цистеин и йони на желязото Fe++. Бактериите представляват пръчици с диаметър 0,5-0,7
микрона и дължина около 5 микрона, понякога се срещат варианти с дължина до 25 микрона. Идеалната температура за размножаване на
бактерията лежи между 25°C и 45°C, а стойността на pH на водата е в границите между 5 и 7; продължителността на живот на бактерията
е около 12 месеца.
Международна группа учени, включваща американски, френски и израелски специалисти, е разшифровала ДНК на една най-загадъчните и
зловредни бактерии, населяващи Земята — легионелата, имаща над 50 разновидности, от които поне 27 вида причиняват заболявания при
хората.
Ако трябва да сме точни, разкодиран е геномът само на една от легионелите — Legionella pneumophila, която е причинила, и досега
причинява немалко безпокойства и на лекарите, а и на обикновените хора, обаче значимостта на събитието от това не се намалява.
Тази бактерия предизвиква у човека тежка пневмония, наричана еще «легионерска болест», легионелоза.
Легионелите са широко разпространени по целия свят, това е част от естествената флора на много водоеми, както естествени, така и
изкуствени. Откриването на малко приятния възбудител в системите за климатизация на въздуха, е предизвикало шок не само в
обитателите на многочислените офиси, но и на производителите на климатични системи. В изкуствените съоръжения условията за живот
на легионелите са много по-благоприятни, отколкото в естествените. Това води до натрупване на възбудителя във висока концентрация.
Легионелите интензивно се размножават върху синтетични и гумирани повърхности от водопроводно, промишлено, медицинско обзавеждане,
охлаждащи системи за климатизация и системи за овлажняване, където те са много устойчиви на действието на дезинфекциращите вещества.
Внимание!
В 14% от случаите, ако е диагностициран грип или остро респираторно заболяване, реалният възбудител на заболяването е легионела!
В 2% от случаите, ако е диагностициран хроничен бронхит, възбудител на заболяването е легионела!

Въздухът, най-важният елемент на микроклимата

Въздухът се явява медиум на параметрите на микроклимата: температура, скорост на потока, влажност, чистота. Освен това се явява
доставчик на най-важния елемент за метаболизма на организъма - кислорода.
Наред с това въздухът създава благоприятните условия за разпространение на болестотворни организми.
За това, да се зарази човек с легионелоза, е необходимо да вдиша възбудителя, намиращ се във воден аерозол: душ, въздушен поток от
климатична система, водни пръски от разнообразни фонтани, фонтанчета и мъгла от промишлени съоръжения.
Независимо от това, че бактерии легионела може да се намерят в слизестите секрети от дихателните пътища и белите дробове на болните,
случаи на предаване на инфекцията от човек на човек няма регистрирани.
Но ако си спомним, че практически всеки съвременен офис е обзаведен със система за климатизация на въздуха, мащабите на заплахата
започват да изглеждат доста внушително.

LEGIONELLOSIS

Инкубационият период на легионелозата е 3-20 дни, най-често 5-7 дни. Описан е цял ред на клинически форми на инфекциите:
собствено легионерската болест, понтиакска треска, треска «Форт-Брагг». Не са изключени и други форми на заболяването.
Най-пълно е изучена легионелозната пневмония, тоест заболяване, възникващо при попадане на възбудителя в белите дробове на човек.
Като правило, болеста се развива много бързо. Започва с умерено главоболие и слабост, а след това — обикновено след ден — следва
рязко повишаване на температурата до 39-40 °С, съпроводена със силна треска.
Най-тежкото усложнение на легионерската болест, което води до летален изход е дихателната недостатъчност. Леталността съставя от
5 до 30 процента и силно зависи от възрастта и предшестващото състояние на пациента.
Легионелата буквално «озверява» в условията на снижен имунитет, поради това към рисковата група се отнасят преди всичко хора на
средна и старческа възраст, както и хора със понижена устойчивост на имунната система следствие други заболявания.
Поради това е много важно през летния период да се поддържа оптималната здравословна температурна разлика - разлика на
климатизирания въздух до 6 градуса спрямо околната среда, за да не се осъществява стресово охлаждане на организма, влошаващо
състоянието на имунната система. Човекът няма собствена терморегулация при преход от топло на студено, за разлика при преход от
студено на топло има - изпотяване.
Освен това, предразполагащи фактори се явяват тютюнопушене и хроничен стрес, което отново ни кара да си спомним за офисните труженици.

Профилактика на легионелозата

Легионелите са устойчиви във външна среда: в течни среди при температура 25°С може да се запазва 112 дни, при температура 4°С -
150 дни. Легионелите могат да са устойчиви във водопроводна вода до година, в дестилирана - 2-4 месеца.
Микроорганизмите бързо, за 1 мин, загиват под въздействието на 70 % спирт, 1 % формалинов раpтвор, 0,002 % фенолов разтвор,
в течение 10 мин - в 3 % раствор на хлорамин.
Освен това, възбудителите на легионелозата са чувствителни и към други дезинфекциращи хлорактивни средства (всеизвестните домашни
препарати АСЕ, ЕLFI), а също така кислородсъдържащи и средства на основата на катионни повърхностно-активни вещества, в частност
четвъртични амониеви съединения, третичен алкиламин, полигуаниди на глутаровия алдехид.

Легионела в праха

Съвременните производители на климатични системи уверяват, че да се прихване болест от охлаждащи агрегати и битови климатици е съвсем
невъзможно, понеже кондензатът веднага се отделя и вода в климатиците не се задържа, а къде има жива легионела без вода.
Рекламата гласи: домашният климатик е безопасен. В климатиците, поставяни в жилища и офиси, въздухът е сух, поради това легионела в
тях не се развъжда и не се разпространява.
А дали е така?
Къде е дистанционното, оставих го преди месец тук?!? Аха, старт... И скоро...започва да ви дрази нещо в гърлото, очите на детето сълзят,
къдриците на жената се изправят заплашително, на всичко отгоре се появява неприятен метален привкус на водката.
Освен това, нормалният въздушен поток на климатика е намален, това се усеща. Но още по-осезателно се усеща набъбването на месечната
сметка за електроенергията.
Какво се е случило? Всичкият прах, който се е насъбрал и натрупал във вашия климатик, естествено, няма къде да се дене. Той остава на
филтъра на климатика. И след "първия старт" климатикът просто е «издухал» от себе си част от замърсяванията.
С такива «изхвърляния» от климатика нерядко са свързани проблеми със здравето. Първо, това, което е било вътре във вашия климатик не
просто банален домашен прах, в големите градове повече уличен. Това е концентрат от опасни бактерии, вируси, домашни акари, домашен
прах, уличен прах и алергени от климатика. прахът и влажната среда, образуващи се в климатика са оптимално място за размножаване на
болестотворни бактерии.
А във времето на активно използване на климатика, след 2 – 3 седмици работа, климатикът започва елементарно да върти из жилището прах –
просто заради това, че повърхността на филтъра се е замърсила и се нуждае от срочно почистване.
Известно е, че най-опасната инфекция «от климатик» – това е «легионерската болест», за която вече е споменато. Възбудител на болеста
се явява бактерията «легионела» от климатика, способна да предизвика у човек тежка форма на пневмонии, включително и с летален изход.
Болестта започва като обикновена простуда: с леко неразположение и умерено повишена температура, и без намек за това, че всичките
тези симптоми са се появили следствие замърсяване на филтъра на климатика.
А след 3 – 20 дни състоянието на човека, в жизненото пространство на когото има климатик, рязко се влошава, появява се силна слабост,
висока температура, следва болница и гигантски дози антибиотици, дано да е само до тук.

И така, любимо място за обитаване от легионелите се явяват климатиците и климатизаторите, особено тези с рициркулация (пълна или
частична) на въздуха.

В историята са известни случаи, когато централните системи за охлаждане и климатиците, заразени с легионела, са преустановявали
работата на огромни офиси.

Основни фактори на риска за различните системи, поддържащи микроклимата

Климатици. Особена опасност представляват централните системи за климатизация с външни оросителни системи (въздушни охлаждащи кули),
в които своевременно не се провеждат работи по дезинфекция или инактивация. За битовите климатици понякога е възможен ръст на
легионелата в кондензата на повърхността на пластинчатите топлообменници и сливната тава, особено при неинверторните модели, при тях
температурата на влажните пластини периодично става стайна. «Простуда от климатици» може да бъде предизвикана от вдишване на бактерии
легионела на фона на понижен индивидуален имунитет. Това не е единственото и не е най-опасното място за поява и размножение на
бактериите легионела при климатиците, на което по-надолу ще обърнем специално внимание.

Ултразвукови овлажнители от всички типове. Най-опасният тип овлажнител, без прилагането на специални биоциди практически е неизбежен
ръстът на микроорганизмите в резервоарите с вода, под чието дъно са разположени ултразвуковите излъчватели. Бактериите, заедно с
образуващите се микрокапки вода попадат във въздуха и се разнасят из помещението. За съжаление, предварителната очистка на водата не
дава пълен ефект, понеже въздухът, влизащ в съприкосновение с водата, може да бъде източник на бактериално заразяване.

Канални въздухопроводи. В случай на неправилно проектиране на вътрешните стени на въздухопроводите, по-специално на разклоненията
и завъртанията, може да се образува кондензат, който да служи за среда за развитие на бактериите. Във въздушния поток бактериите
легионела попадат след изпаряване на кондензата, заедно с влажния прах, натрупващ се на негово място, тоест след приключване на
продължителен период на овлажняване.

Традиционни овлажнители (стайни или канални). Ръстът на легионела се осъществява във водните резервоари, а разпръскването на
бактериални аерозоли във въздуха се наблюдава в резултат на откъсването на микрокапки вода на краищата на мокрите плоскости или
съвместно с праха, натрупал се на мястото на изпарената вода. Заразяването на водните резервоари, по правило, се осъществява чрез
контактиращия с водата въздух.

Канални разпръсквателни овлажнители (атомайзери, оросители). Доста опасни решения поради ръст на легионелата на капкоуловителите.
Предварителната очистка на водата не дава значим ефект поради високата вероятност за постоянно заразяване от постъпващия въздух.
Използването на ултравиолетови облъчватели на въздушните камери, решава проблема с бактериалното замърсяване, обаче може да доведе
до образуване на озон, явяващ се отрова.

Овлажнители с пряко разпръскване. Тези съоръжение се явяват едни от най-безопасните по отношение предпазване от легионела, обаче при
продължителни прекъсвание на работата с пълно изключване на системата могат да се създават условия за ръст на други бактерии и
последващото им разпространение във въздуха. Поради това не се препоръчва изключване на такива системи за дълго време, тъй като при
това се образуват зони на застояла вода. В нормален режим на системата водата постоянно се очиства и стерилизира, а също така се
провеждат постоянни промивки за изключване на зоните със застояла вода.

Единственият тип овлажнител, даващ пълна гаранция за защита от легионела, се явява парогенераторът с непосредствено, без въздуховоди,
подаване на пара в помещението, битов подов или стационарен стенен варианти на изпълнение. При това горещата пара от кипящата вода
постъпва направо във въздуха на помещението, както това, например се извършва в турска баня (хамам). За съжаление, такива прибори
имат съществени недостатъци – шум от кипящата вода, голямо енергопотребление, изпускане на гореща пара, а също така и необходимост
от постоянно доливане на вода (за битовите подови модели).

Експлоатация и поддръжка на климатика

Всички съвременни климатици имат стандартен противопрахов механичен филтър за грубо почистване на въздуха от прах и други, циркулиращи
във въздуха, по-едри замърсители.
Механичните филтри на обикновения битов климатик трябва редовно да се почистват с помощта на прахосмукачка или да се промиват с топла
вода, това задължително е указано в инструкциите за ползване на климатика. Разбира се, това не е най-приятното занимание – обикновено
вътрешните блокове на климатиците се разполагат високо под тавана и достигането до тях без стълба е невъзможно.
Необходимо е периодично обеззаразяване на механичните филтри, на ламелите на топлообменниците, както и подмяна на филтруващите елементи.

Проблемът с механичните филтри вече може да се реши радикално. На пазара има климатици със самопочистващи се филтри - модел Nocria на
Fujitsu General, модел Panasonic/National-AC ROBOT.
При самопочистващите се климатици филтърът се почиства автоматично на определен период от работа. Тези климатици изобщо не натрупват
прах, защото климатикът програмирано автоматично включва функцията за самоочистване и с помощта на специална силиконова четка отстранява
от филтъра замърсявания, прах, микроби – въобще всичко, което е насъбрал климатикът по време на работата, и ги извежда чрез вакуумна
тръба навън, или пък ги събира в касета, почиствана веднъж годишно.

И така главните правила при избор на битови климатици:
- ориентация към инверторни модели за осигуряване на постоянна висока температура на пластините на топлообменниците;
- правилен монтаж, осигуряващ пълно и бързо отвеждане на кондензата.

Главни правила за експлоатация на битови климатици:
- периодично почистване на филтрите чрез прахосмукачка или промиване с топла вода, поне веднъж седмично;
- периодична дезинфекция на филтрите, поне веднъж месечно;
- периодична смяна на филтрите, веднъж на 1-2 години;
- периодично измиване и дезинфекция на повърхностите на пластините на топлообменниците, веднъж на 1-2 години;
- при температури на околната среда под -5°С използвайте високотемпературни топлоизточници, например тръбни инфрачервени отоплители.
- поддържане на оптималната здравословна температурна разлика през летния период - разлика на температурата на климатизирания въздух
до 6 градуса по-малко спрямо тази на околната среда.
- периодично, на 3-4 години, проверка и доливане на фреон.

Легионела и автомобилите


А между другото, британски, руски и американски изследователи са изяснили, че бактерията легионела ни заплашва вече и на друго място.
Тя си е харесала...автомобилите!

Главният специалист-оториноларинголог на Минздравсоцразвитие-то на РФ Яков Накатис съветва автомобилистите с предпазливост да използват
климатиците в автомобилите. Ако своевременно не се почистват и сменят въздушните филтри на климатика, то той става източник на
разпространение на микробите, включително бактерии легионела, разнасяйки ги из целия салон.
Във връзка с това в транспортната медицината има даже такова понятие — «болест от климатици».
Автомобилите стават източник на колосално количество микроби, които циркулират вътре в пространството на купето, и количеството микроби
на единица обем въздух е стотици и хиляди пъти по-голямо в сравнение с обикновената среда, тоест човек все едно попада в камера с
микроби.
Освен това, студеният въздух от климатика сам по себе си е опасен за човек, който сяда в купето, изнемогващ от горещината. През лятото
е много лесно да се сдобиете с остър фарингит, тонзилит, ларингит или даже бронхит. Даже леката настинка, прекарвана на крак, снижава
устойчивостта на имунната система, добавъчно към топлинния стрес.
Много важно е да се поддържа оптималната здравословна температурна разлика - разлика на климатизирания въздух до 6 градуса спрямо
околната среда.
Затова, ако климатикът на вашия автомобил не притежава опция за регулиране на температурата, или ако нямате възможност за ежеседмична
промивка и месечна дезинфекция на филтрите на климатика, то най-добре не го ползвайте изобщо.

Още нещо, особено важно за България.
Както са изяснили учените, болшинството от хората, заболели от легионелоза в САЩ, са били автомобилисти със стаж, при това най-често са
се намирали в превозните средства продължително време и са се придвижвали на големи разстояния.
Автомобилите, в основни линии, са били старички, в които се използвала за почистване на стъклата обикновена вода. Именно тази вода е
станала отлично място за размножаване на бактериите легионела и лесното й разпространение. Бактериите активно са заселвали пълните с
вода гумени маркучи на стъклопочистващата система. Легионелите особено охотно се размножават във вода, когато температурата достига
30-40°С, а стоящият на слънце автомобил създава оптимални условия за това. И бактериологическият анализ на повърхността на челните
стъкла убедително потвърждава това.
Експертите твърдо препоръчват да се използва не вода, а стъклоумиващи течности, съдържащи спирт или миещи вещества, които убиват
бактериите легионела.
Предлаганите мерки ще снижат значително заболяемостта от легионела в автомобилите, дори до цялостно предотвратяване.

Как се създава идеален микроклимат

И така, дългоочакваният домашен климатик е закупен, доставен и монтиран. На основание вложените немалки финансови средства всеки горд
притежател на климатик, даже и да е фосфоресциращо жълт, е дълбоко убеден, че се е сдобил с отоплително чудо, непритежаващо ама никакви
недостатъци, поне така разпалено се надприказват във фирмата/магазина. А от разните форумни фолклорни материали той, притежателят, е
научил, че легионелата е опасна само във връзка с топлата вода, нерде гореща вода, нерде климатик.
Оказва се, за дълбоко разочарование, че това съвсем не е така, и легионелата си живурка в климатика, не по-зле, отколкото дори и в
добре проектирана система за БГВ.
Така че как да се реши този проблем при климатиците, все пак е закупен като необходимост?
А решението е много просто - нужна е втора част от една грамотно съставена система, тоест нещо, което би могло да неутрализира вирусите,
микробите и бактериите, най-вече тази на легионелата.
Такова решение се явяват очистителите на въздуха...
Но как да се подбере наистина ефективен очистител? Нали отново, той, собственикът, може да бъда пак подведен и да се снабди с филтърен
очистител, който съществено влошава проблема вместо добро решение, при това наливайки втори път прилична сума…
При внимателния анализ на пазара се установява, че се предлагат високоефективни безфилтрови очистители на въздуха за цялото жилище
или офис – това е новата разработка GT 3000 (GreenTech Environmental, САЩ). Такава система може ефективно да неутрализира вируси,
микроби, бактерии, прах и алергени, произвеждани и разнасяни от климатиците.
На второ място са очистителите с механичен филтър, комбиниран с йонизатор. Тук, както и при климатиците, е необходима поддръжка -
поне веднъж седмично почистване или измиване и месечна дезинфекция на механичния филтър, и веднъж на година-две смяна на филтъра.
Следва да се отбележи, че очистител притежаващ само механичен филтър, не само е слабоефективен, но по същество се явява още един
източник за развъждане и разпространение на бактерии легионела.
Ефективните йонизиращи системи допълнително неутрализират смог, токсини, феноли, формалдехиди и други химически съединения, отделяни
от мебели, ковролин, линолеум, пигменти на стените и т.н.), отстранявайки прах, тютюнев дим и аезороли от зоната на дишане. Така се
възстановява природния аеройонен баланс на въздуха, доближавайки го до планински или горски въздух. И се решава проблема със синдрома
на спарения въздух.

На пазара се предлагат висок клас маркови климатици, притежаващи филтри за фино очистване на въздуха, често представляващи система от
няколко фини филтъра.
Първо са плазмените филтри. По същество това е електрофилтър, работещ при високо напрежение, обикновено 4800 V, и унищожаващ всички
попаднали във вътрешността на климатика органични материали, например бактерии, вируси, гъби, спори на растения. По-едри частици прах,
пърхут, животински косми, полени, които са преминали през противопраховия филтър се наелектризират при преминаване през плазмения филтър
и се натрупват върху електростатичния филтър. Подобни системи имат повечето маркови климатици на пазара, като Fujitsu General - Fujitsu
ASYA 09 LDC plasma, Sharp (Panasonik) - Plasmacluster, Mitsubishi electric - Mitsubishi MSZ /MUZ -FD25VA Plasma Duo,Toshiba - Super
Daiseikai - Daikin Ururu Sarara.
Някои модели от по-нисък клас имат само филтър-йонизатор, работещ при по-ниско напрежение, но със способност да доведе концентрацията
на отрицателни йони до 15 000 - 30000 на куб.см, с два пъти по-малко от плазмения филтър, но по-евтини, разбира се.
Почти всички климатици висок клас имат допълнителен електростатичен филтър за фино почистване на въздуха, който най-често е обработен
допълнително с биологично активни вещества с бактерицидно действие. При Panasonic, Samsung, Daikin e катехин - силен природен антисептик,
съдържащ се в чая. При Fujitsu е васаби (специален антисептик, извличан от японския хрян васаби) и ябълкови кори. Недостатък на тези
филтри е ограничения срок на действие - 6 месеца, на биологично активните вещества.
Има и рядко срещани фотокаталитични електростатични филтри, които се регенерират на слънчева светлина.
Очевидно тези климатици са система 2 в 1, климатик + филтър-йонизатор, и както всички системи, претендиращи за универсалност, обикновено
не притежават ефективността на отделните устройства.

За климатичните условия на България овлажнители на въздуха практически не са необходими, освен при по-специални здравословни причини.

Освен при битовите климатици филтър-йонизаторите се препоръчват и при отопление с дърва.

И така, идеалното съчетание за здраве и комфорт в обитаеми от хора помещения с явява комбинацията от климатик плюс ефективен
филтър-йонизатор на въздуха!
Плюс редовно почистване, измиване, дезинфекция и смяна на филтруващите елементи.

Използвани са британски, руски и американски източници и нормативни документи.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Климатици, климатизатори и легионела

Мнениеот danbi на 04 Авг 2015 18:13

Темата е определено интересна, както за проектантите, така и за изпълнителите а и за инвеститорите. Добре е да бъде популяризирана sk (49).gif

Остават обаче някои неясноти, които правят оценката и избора труден. Например:

Ясно е, че една въздухоразпределителна система може да се превърне в огнище на Легионела, и не само. Но какво може да се направи за елиминиране на риска? Или дори по-сериозното му намаляване.

Дадената за пример GT3000, може да е удобна за еднообемна инсталация, като например хол или спалня. По същество това е продукт за консуматори -- в стил "харесах си туй нещо дето го рекламират по телевизията и ще си го сложа в къщата". Надявам се този път да не ме разберете погрешно, макар да не сте ми виждали още личната карта ;)
Ако не греша, този продукт би бил полезен най-вече там където има малък обмен на въздух с околната среда.

Ако приемем, че например един офис използва централна въздухопреносна инсталация и ако приемем, че тази инсталация е заразена с Легионела, без значение как и защо -- то с какво GT3000 би помогнало? Възможно е, въздуха да мине през субекта, преди да стигне до GT3000.

Извън темата: оказах се не-прав. Което ме радва. Не само неидентифицираните субекти генерират бисери sk (29).gif
Без пот няма мед.
danbi
Потребител
 
Мнения: 27
Регистриран на: 23 Юни 2015 16:29
Местоположение: Варна
Skype: al_danbone


Назад към ОВК и БГВ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта