НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА СМР ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


* В деня на подписване на договор се заплаща:

1. За труд

* 50% от сумата за труд в договора
* Останалата сума за труд се разпределя на равни седмични вноски до края на срока обявен в договора.

2. За материали

* 100% от сумата за материалите, ако се доставят от СХЛ ЕООД.

3. За всяко разплащане, фирмата издава платежен документ.