Пакети ремонти     2012

Освежителен ремонт - ново строителство
Освежителен
ново жилище
      
Стандартен ремонт - ново строителство
Стандартен
ново жилище
      
Стандартен ремонт старо строителство
Стандартен
старо жилище
      
Основен ремонт ново строителство
Основен
ново жилище
      
Основен ремонт стари панелни жилища
Основен старо
панелно жилище
      
Основен ремонт стари тухлени жилища
Основен старо
тухлено жилище


   За улеснение на нашите клиенти, разработихме пакетни цени с типичните и най-често срещаните видове СМР. Предлагаме ви няколко пакета, за да можете с един поглед да разберете, кой от тях отговаря на вашето жилище.


Съобразявайки се с различните нужди на клиентите, разделихме ремонтите на три основни класически модела – Освежителен, Стандартен и Основен.


В Освежителния ремонт сме заложили нова баня и пребоядисване на цялото жилище. Това е козметичен ремонт, който се изпълнява за кратко време, с минимални средства.

Стандартния ремонт се отличава от Основният, с това че при него не се подменят основните инсталации на жилището. Ще забележите също и разликите между Стандартен ремонт на ново и Стандартен ремонт на старо жилище.

Основен ремонт – акцента при генералните ремонти е броя на дейностите, които трябва да се извършат по технология. Точно поради тази причина, това е най-тежкия ремонт по време на изпълнение и вложени средства.


Предвид различните възгледи и предпочитания спрямо материалите, които клиента желае да вложи в дома си, решихме да не добавяме услугата „Доставка на материали”! От друга страна знаейки, че това понякога е непосилна задача за работещите и заети хора, ние предлагаме и тази услуга – Доставка на материала до обекта! Също така фирмата предлага и изработване на точна количествена сметка на материалите, които са необходими за вашия ремонт, ако не притежавате такава.

Фирмата предлага и два допълнителни Пакета на своите клиенти - „Лукс стандарт” и „Арт лукс”. Хармонията в луксозните ремонти е сбор от работата на дизайнери и изпълнители, а удоволствието в строителния процес е прилагането на богатство от идеи. Реализацията на индивидуалните решения на всеки един проект, е немислим без добър изпълнител. Знанията и уменията на изпълнителя, са критерии и индикатори за качество. Едно от най- силните ни предимства е способността в изпълнението на Луксозни ремонти -компетентност, опит и набор от професионален инструмент, необходими за осъществяването на целия технологичен процес. Луксозните пакети се обсъждат на място с клиента, на обекта.Индивидуалността на ремонта не се губи с избора на даден пакет!

   За подробна информация се свържете с нас на тел. 0899 468 406