Авторски права

Всички елементи на съдържанието на този портален сайт, включително дизайн, ценоразпис, софтуерни програми, текст, снимки, рисунки, графики, скици, и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона на авторското право и сродните му права и са притежание на "СХЛ" ЕООД гр. София и неговите партньори предоставили съответната информация. 

Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без разрешение на "СХЛ" ЕООД гр. София е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. 

В случай, че елементи и материали от сайта бъдат запомнени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указанията за запазени права, които се намират на сайта. 

При желание да ползвате част от съдържанието на сайта, моля да се обърнете за информация относно условията към "СХЛ" ЕООД гр. София


СХЛ ЕООД е собственик на:
www.bgremonti.com
www.bgremonti.com/forum
www.otpushvane.com