Работа с клиенти - етапи и условия за сключване на договор

Влизайки в работни отношения с Вас, минаваме през четири етапа на работа. Преди да започне същинската работа по Вашия обект е необходимо да преминем през три подготвителни етапа. При изразено съгласие с офертата от Вас, преминаваме към основния четвърти етап.

Първи етап е оглед на който се запознаваме с видовете дейности за изпълнение и с Вашите изисквания. След това обясняваме методите на работа във фирмата, възможности за доставка на материали и начин на плащане. Разбира се в края на нашия разговор Ви информираме за ориентировъчната цена на труда по дискутираните СМР. Сумата е с точност до 10 - 15%. Заплащате такса посещение - 30 лева.
Втори етап е свалянето на размери и описването на видовете дейности за изпълнение. В деня на втория оглед, след свалянето на рамерите се заплаща авансово, таксата за изготвяне на оферта.
Трети етап е изготвянето на самата оферта (КСС). Времето за изготвяне е до 14 работни дни за обекти с площ до 100 м2. Офертата се изпълнява в два основни модула - "Труд" и "Материали". Офертата е с точни количества и крайна цена.
Четвърти етап - Подписване на договор за изпълнение на СМР. Авансово заплащане. Започване и завършване на строителния процес. Предоставяне на гаранция.

*В случаите, когато датата за начало на работния процес се фиксира след няколко седмици (повече от четири) се подписва предварителен Договор за ангажимент при което подписване Вие заплащате Такса ангажимент до 5% от сумата за труд в офертата. При започване на работа, парите за Такса ангажимент се приспадат от първото авансово плащане.

 • Първи етап

  Посещение на обекта.
  Обща консултация за предстоящия ремонт.
  Информация за дата на започване на СМР.
  Информация за срокове на изпълнение.
  Информация относно начини на плащане.
  Ориентировъчна цена на сумата за труд.
  Такса за посещение - 30 лева!

 • Втори етап

  Посещение на обекта.
  Сваляне размерите на имота.
  Описване на всички дейности.
  Договаряне на условията за работа.
  Авансово плащане на таксата за оферта.

   

 • Трети етап

  Изготвяне на офертата (КСС).
  Два модула - труд и материали.
  Възможност за "Доставка на материали".
  Предвиждане на всички дейности.
  Твърда и непроменяща се обща цена.
  Време за изготвяне - 14 работни дни.
  Получавате офертата в PDF формат.

 • Четвърти етап

  Подписваме договор за изпълнение на СМР.
  Заплащате авансово 50% от сумата за труд.
  При наша доставка-100% сумата материали.
  Завършване на работния процес.
  Подписване на Констативен протокол.
  Издаване на Гаранционна карта.