Строителна поддръжка

В услуга на своите клиенти, фирма "СХЛ" организира строително-ремонтна поддръжка на различен тип сгради или отделни имоти. Поддръжката може да бъде комплексна, ограничена до определени дейности или да се състои само от една услуга.
Какво Ви дава Абонамента за поддръжка?
На първо място Ви гарантира спокойствие, че винаги има хора на които да разчитате в труден момент!
Вашият обект винаги ще бъде добре технически поддържан и Вие може да се съсредоточите спокойно върху Вашата работа!
Разчитате на адекватни и навременни действия при извънредна или аварийна ситуация!
 Получавате навременна и професионална консултация за възникнали проблеми или бъдещи такива!
 Строителната поддръжка на Вашия имот защитава Вашите инвестиции!

*** Поддържаме следните категории обекти:

Търговски центрове, хотели, жилищни комплекси, административни сгради, офиси, ресторанти, сладкарници, училища, детски градини, болници, магазини, спортни зали, почивни станции, производствени цехове, месокомбинати, лаборатории и др.

*** Видове поддръжка:

1. Комплексна поддръжка

2. Частична поддръжка                                                         

3. Единична дейност

4. Индивидуални потребности

*** Дейности, които поддържаме

1. При комплексна поддръжка, поддържаме всички видове строително-ремонтни дейности.

2. При частична поддръжка, може да разчитате на следните услуги:

    - ВиК инсталации

    - Зидаро мазачески и бояджийски работи

    - Облицовки и настилки

    - Топло и хидро изолации

    - Монтажи

    - Отпушване и видео диагностика на канализация. Отводняване на помещения.

3. При единична дейност:

    - ВиК услуги и възстановителна дейност след тях

*** Ценообразуване

Ценообразуването може да бъде въпрос на диалог между страните в зависимост от индивидуалните потребности на всеки клиент. Затова по-долу са дадени, само някои ценови решения, за да добиете представа за методите на ценообразуване при договаряне на услугата. Запомнете, че поддръжката не означава безплатни ремонти! Поддръжката Ви гарантира технически изряден обект, сигурно пристигане на нашите екипи и по-ниски цени от тези в ценоразписа ни при необходимост от ремонт. Пример за начини на работа и ценообразуване: фирмата има работно време и при обаждане от Ваша страна, реагираме в рамките на следващия ден в часовия диапазон на работното време. Ако Вие желаете да включим опцията "Аварийна реакция", то тя се заплаща допълнително. В зависимост от таксата може да се включи различен пакет от аварийни услуги. Експресна аварийна реакция е пристигане в рамките на работното време в деня на обаждането. За реакция извън работното време и в почивни дни се договаря допълнителен пакет. Не предлагаме обслужване през нощта! При абонамент "Отпушване на канализация и ВиК поддръжка" се реагира в рамките на деня при запушен канал и в рамките на следващия ден при слаб теч. При общ абонамент за малки обекти се реагира в рамките на пет дни с изключение на ВиК проблеми изискващи бърза намеса. При комплексна поддръжка на сгради има опция за постоянно присъствие на един работник или група работници в сградата. Тази опция е подходяща за сгради, като хотели, болници, офиси, големи търговски центрове, жилищни комплекси от затворн тип. При комплексна поддръжка на големи обекти, таксата се калкулира на квадратен метър за разгъната застроена площ. Ценообразуването зависи от продължителността на договора, като минималния срок е 6 месеца, а максималния е 5 години. Също така избора на пакет влияе на процента отстъпка на СМР. С малко оскъпяване на месечната такса, процента на отстъпки в цените се увеличава. Можете да изберете и пакет в който влизат материалите при рутинна поддръжка за цялата година. И т.н. Начина на плащане е с банков превод, след подписване на договор. При подписване на договор в зависимост от абонаментния план, първоначално се внасят от 3 до 6 месечни вноски. В случай на обща поддръжка на малки обекти, може да се договори плащане в брой с касов бон.  При всички случаи, таксата може да се определи при поредица от разговори между страните, съобразявайки индивидуалните особености на сградата, така че да удовлетвори и двете страни. Цените обявени по-долу са без ДДС.

*** Важно!

Договор за абонамент се сключва с технически изправни обекти, след оглед на текущото им състояние! При необходимост от ремонтни дейности, те се изпълняват преди сключването на договора или с клауза за ремонт, след сключването на договора. Подобни ремонти влизат в договора със съответната гаранция за изпълнение.

*** Цени

Обща поддръжка на малки обекти без материална отговорност влизаща в месечната такса:

1. Абонамент за поддръжка с отстъпка от цените за СМР при обекти до 100 м2 - търговски обект или офис до 10% отстъпка от цените по ценоразпис при ремонт - 30 лв/месец

2. Абонамент за поддръжка с отстъпка от цените за СМР при обекти до 100 м2 - за хранителни заведения 10% отстъпка при ремонтна дейност - 50 лв/месец

3. Абонамент за поддръжка с отстъпка от цените за СМР при обекти до 200 м2 - за всички обекти 10% отстъпка от цените за СМР и едно посещение месечно - 80 лв/месец

Обща поддръжка на малки обекти с ограничена материална отговорност влизаща в месечната такса:

1. Абонамент за поддръжка с отстъпка от цените за СМР при обекти до 100 м2 - търговски обект или офис до 10% отстъпка от цените по ценоразпис при ремонт - 40 лв/месец

2. Абонамент за поддръжка с отстъпка от цените за СМР при обекти до 100 м2 - за хранителни заведения 10% отстъпка при ремонтна дейност - 80 лв/месец

3. Абонамент за поддръжка с отстъпка от цените за СМР при обекти до 200 м2 - за всички обекти 10% отстъпка от цените за СМР и едно посещение месечно - 100 лв/месец

Абонамент за поддръжка "Отпушване на канализация и ВиК услуги".

1. За търговски обекти и офиси с до 5 консуматора на вода и отстъпка от цените до 10%  - 40 лв/месец

2. За хранителни заведения с до 5 консуматора на вода и отстъпка от цените 10% - 60 лв/месец

3. За сгради с РЗП до 5000 м2  и отстъпка от цените 10% - 150 лв/месец

4. За сгради с РЗП до 1000 м2 или до 20 консуматора на вода, и с материална отговорност за всички ВиК консумативи + отстъпка за услуги при ремонти 15% - 250 лв/месец

Забележка:
Абонаментите тип "ВиК услуги" включват посещение за проверка на консуматорите един път в месеца и безплатно отстраняване на дребни течове от мивки, тоалетни, душове и други подобни.

Комплексна поддръжка на сгради
1. Месечна такса  за сгради, търговски центрове, жилищни комплексни, курортни селища, институти, учебни заведения, предприятия (в зависимост от РЗП) - от 0,20 до 2,00 лв/м2

 

Не забравяйте!
Абонамента за поддръжка е нужен, за да намали сериозно разходите по СМР на сградата. За да разчитате винаги и във всички случаи, че доверени Ваши хора ще реагират незабавно за решаване на Вашите проблеми! За да живеете и работите в изрядна и добре поддържана среда, съсредоточени върху ангажиментите си! За да сте спокойни!