ИБЕИ - БАН
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН
ИФТТ БАН
Институт по физика на твърдото тяло - БАН
Маргарита Георгиева и Лъчезар Димитров
Иглика Асенова и Димо Арнаудов
"Бачо" ООД
Бернард Изток Тауър
Величка и Никола Атанасови
Обществено хранене Видин
Александър Александров